Välkommen till säljbrev.se

Här presenterar jag information om hur du kan formulera bra säljbrev eller nyhetsbrev.

Jag vet att intresset är stort för hur man skriver säljande text eftersom många söker information om säljbrev på Google. Jag träffar många människor i mitt arbete som internetmarknadsförare också som önskar hjälp eller idéer om hur man kan påverka med textmeddelanden.

Idag kallar många säljbrev för nyhetsbrev och distributionen sker via epost på internet.

Du eller en webcopy?

Men den rätta benämningen är säljbrev om det handlar om att vi vill få mottagaren med i vår säljprocess till affär.
Du kan din tjänst eller produkt bäst själv så underlaget måste komma från dig, men en person med kunskaper inom webcopy kommer att ge den en extra effekt genom kanske ännu bättre disposition och ordval.

Tilltal – du eller ni?

Glöm skrytuttryck som "Vi kan …" "Vi har blivit ännu större …" och liknande. Kunderna är intresserade av kundnyttan, precis som du själv i en köpsituation . Byt därför ut ordet vi mot du (kunden) så ofta du kan.
Undvik gärna även ni, er och ert. Du kommunicerar ju i ditt säljbrev eller nyhetsbrev direkt med din kund och han eller hon tilltalas med du.
Sen har vi ju det där med ”I vår bransch …” som du ska respekt för, men du är kanske mogen för att vara annorlunda och möta kunden på kundens villkor.

Säljargument

Fundera på målgruppens köpskäl och lista dina argument som svarar mot dem. De viktigaste ska komma först. En gammal egenskap-fördel-innebörd för kund struktur kan komma väl till pass. Stärk presentationen med referenser och slutligen om din kompetens och kapacitet för att leverera enligt kundbehovet.

Dispositionen

Börja som på de rykande färska nyheterna. Det viktigaste först. Rubriken är viktigast, sedan kopplar du en ingress till rubriken. Fortsätt med brödtexten i ordning det viktigaste först.
Skriv korta stycken på några rader. Använd mellanrubriker för att underlätta sökning och skumläsning.
Sist men inte minst, uppmaningen. Det måste finnas en uppmaning. Vad vill du att mottagaren ska göra när texten är läst.

Hur mycket text?

Den vanliga diskussionsfrågan kring fikabordet. Hur mycket text anser jag ska grundas på hur mycket information som behöver ges för att mottagaren ska aktivera sig på önskvärt sätt. Varken mer eller mindre.

Kom igång

Slutligen, skriv snabbt första gången. Strunta i stavfelen. Låt texten ligga över natten och korrigera nästa dag. Därefter låter du någon annan läsa texten ur målgruppens synvinkel och korrigerar eventuellt därefter. Jag skriver eventuellt eftersom i stort sett alla har egna synpunkter. Det är bra om dina läsare känner igen sig i ditt sätt att uttala dig också.

Sätt igång nu och kom ihåg att det som inte kommuniceras existerar inte.

PS. Du kan läsa mer om säljbrev och nyhetsbrev här.